• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

AMANDMAN na članak 46.

U sustavu primarne zdravstvene zaštite 70% pružatelja zdravstvenih usluga čine koncesionari ( pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, obiteljska medicina, medicinska biokemija, njega u kući ) Među njima i predavači na katedri obiteljske medicine .

nastavak članka

Tečaj trajne edukacije iz elektrokardiografije

Poštovane kolegice i kolege!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na tečaj trajne edukacije iz elektrokardiografije koji organiziramo dvije subote, dana 10.11. i 24.11.2018.. u Zadru, u prostorijama HLZ, Medulićeva 3. S ciljem obnove temeljnih znanja snimanja standradnih elektrokardiograma, edukacije u snimanju dinamičkih 24 satnih (Holter ) elektrokardiograma i osnova pedijatrijske elektrokardiografije organiziran je ovaj tečaj u obliku predavanja i seminarskog načina rada. 

nastavak članka