• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Pravomoćnost presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu

U vezi tužbe podnesene protiv Doma zdravlja Zagreb - Zapad, Baruna Filipovića 11, Zagreb, za isplatu naknada za provedene sate dežurstva, zateznih kamata i sudskh troškova nastalih tijekom postupka, Općinski sud u Zagrebu potvrđuje presudu u korist tužiteljice dr.med. Josipe Rodić, V. Korajca 9,  Zagreb, čime presuda postaje pravomoćna.

nastavak članka

Potvrda presude Općinskog suda u Zagrebu

Žalba Županiskom sudu u Splitu odbijena je, te se time potvrđuje pravomoćnost presude Općinskog suda u Zagrebu te se nalaže da se tužiteljici dr.med. Josipi Rodić, od strane Doma zdravlja Zagreb Zapad, Baruna Filipovića 11, isplati naknada da provedene sate dežurstva, zatezne kamate i sudski troškovi.

nastavak članka

Simpozij u Marija Bistrici

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija organizira u Marija Bistrici od 22 - 24.02.2019. 1. simpozij HUUGO-a na teme:

1. Praktična primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti od 01.01.2019.
2. Uloga liječnika primarne zdravstvene zaštite u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti i Nacionalni preventivni programi u ordinacijama PZZ-a.

nastavak članka