• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Priopćenje za medije 20.12.2019.

Županije i grad Zagreb ne provode Zakon o zdravsvenoj zaštiti, primarno pri određivanju broja ordinacija koje namjeravaju zadržati pod domovima zdravlja iako su od Ministarstva zdravstva u nekoliko navrata dobijali pisane naputke o tumačenju odredbe da se pod domovima zdravlja smije zadržati do 25% ordinacija od ugovorenog broja ( a ne od broja mjesta u mreži , jer u mreži nedostaje veliki broj ordinacija ) kao i o tome da se postotak odnosi na ukupan broj ordinacija pod domom zdravlja, a nikako ne po lokacijama ( gradskim četvrtima).

nastavak članka

Županije i gradovi sustavno rade protiv medicinskog osoblja i protiv građana

Iako u RH nedostaje: 1100 liječnika obiteljske medicine, 10 000 medicinskih sestara i tehničara, 180 ginekologa, 160 pedijatara i 600 liječnika dentalne medicine , iako su standardi po broju osiguranika o kojima skbi jedan tim dvostruko veći nego u ostalim zemljama EU , rješavajući zamolbe uposlenika domova zdravlja koji žele status ugovorne ordinacije , ovih dana županije uvjetuju potpisivanje ugovora o zakupu prostora ugovorima o zakupu opreme! 

nastavak članka

Podrška štrajku prosvjetnih radnika

Ispred Hrvatske udruge ugovornih ordinacija podržavamo štrajk prosvjetnih radnika i šaljemo predstavnike na Markov trg 25.11.2019. u 12 h, složno u promjene!.

Predsjednica: Josipa Rodić dr med spec obit med, akupunkturistica

RANI SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ALZHEIMEROVE BOLESTI

HUUGO u suradnji s kompanijom PLIVA HRVATSKA d.o.o., organizira stručni skup na temu:

„RANI SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ALZHEIMEROVE BOLESTI“

Alzheimerova bolest predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem, a prepoznavanje ranih simptoma i liječenje usporava razvoj bolesti. Pozivamo Vas na predavanje dana 12.11.2019., s početkom u 19:30 sati na adresi Toplice hotel, Ul. Antuna Mihanovića 2, u Krapinskim toplicama.

nastavak članka

HUUGO organizira javne tribine po kvartovima grada Zagreba

Liječnici obiteljske medicine prepoznali su Alzheimerovu bolest kao ozbiljan javno zdravstveni problem,a rano prepoznavanje prvih simptoma kao najznačajniji element u borbi protiv Alzheimera. Upravo iz tog razloga od svibnja 2018. godine HUUGO organizira javne tribine po kvartovima grada Zagreba.

nastavak članka